بعضی از کار های انجام شده از سال 1362 تاکنون                                                                                                                                   1-چیلرهای 120تن سرماآفرین وکریر صداوسیمای مرکز استان گلستان تعمیرات اساسی تعویض برج های خنک کن اسید شویی های مکرر از سالها قبل تا کنون
2- تغیرات اساسی درطراحی فرمان وبرج های خنک کننده کندانسورهای چیلرهای 60 تن سرماآفرین سه دستگاه همچنین تعمیرات اساسی سیم پیچی وتعمیر چند کمپرسورآن (ساخت این چیلرها مربوط به سال 1361 بوده است)واقع درساختمان تولید صدا وسیمای گلستان 10  سال قبل
3- تعمیرات وراه اندازی چیلر های هوایی بانگ وشرکت سرمایه گذاری کارآفرین استان گلستان
4- تعمیرات چیلرهای هوایی وپکیچ های سرمایی مهراصل،کریروساران درمجتمع فرستنده های پرقدرت رادیوئی درشهرستان گنبد قابوس
5- تعمیرات اساسی تعویض فیلترها، شیرهای سرویس، سوپاپ ها ،پلیت های کمپرسورها شارژگاز چیلرهای 120تن تهویه سازمان امورمالیاتی اداره دارایی استان گلستان
6- نصب ونگهداری چیلر 120اسکرول مهراصل در ساختمان جدید اداری مالی صداوسیمای گلستان
7- تعمیرات اساسی ونصب سردخانه های تعدادی گلخانه های استان گلستان
8- تعمیرات وساخت سیرسرد کن ها وآیس بانگ تعدادی گاوداری های گرگان
9- جا به جایی وتعمیرات سردخانه موادغذایی تعمیرات وتغیرات دردستگاه تولید یخ (یخساز)وتعمیرات سیستم های سرمایشی هتل بزرگ بین المللی آذین گرگان
10- نصب یک دستگاه چیلر24 تن هواخنک مهراصل وطراحی وانجام منحصربه فرد آن به سیستمی کاملا اتوماتیک جهت استفاده ازهوای تازه وتصویه شده این روش باتوجه به محل نصب حدود70 درصد صرفه جویی آزمایش شده در مصرف برق وفرسوده شدن کمپرسورآن را ایجاد کرده که درارتفاعات 2750متری درازنو(مجتمع فرستنده های تلوزیونی) کردکوی نصب ونگهداری می شود
10-نصب دو دستگاه چیلرکریرهوا خنک درارتفاعات 2750متری درازنو کردکوی (مجتمع فرستنده های تلوزیونی)  ونگهداری آن
11- تعمیرات کمپرسور وسردخانه شرینی سرای توسکا وسیستم های سرمایشی آن درگرگان
12- تعمیرات اساسی گمپرسورسیم پیچی وتعویض قطعات اصلی وسرد خانه سالن بستنی پدر وپسر گرگان
13- تعمیرات سردخانه های رستوران وهتل بزرگ بابا طاهر گرگان
14- تعمیرات سردخانه رستوران کی یو گرگان
15- بازسازی کامل تعویض کمپرسوروالکتروماتورهای یک دستگاه پکیچ سرمای کاملا فرسوده ومصطلک ساراوان در ساختمان خبر صدا وسیما که هم اکنون با نوفرقی ندارد
16- تعمیرات اساسی کمپرسور وچیلر30 تن ساران وطراحی جدید مدار فرمان آن در فرستنده رادیویی بندر ترکمن تولید دستگاه چیلرفوق مربوط به حدود 35 سال قبل بوده است و نصب چیلر جدید ساراوان در ساختمان جدید
17-تعمیرات اساسی کمپرسورهای 40و20 تن کریرتعویض روغن شیتشوی ازت وجوشکاری وتعمیرات اواپراتورهای مجموعه سرد خانه های نگار گل شهرک صنعتی علی آباد گرگان
تعمیرات اساسی کمپرسور بیتزر 40 تن تونل انجماد وسه سرد خانه دیگر شرگت تهاونی نویان شهرک صنعتی بندر گز

تعویض کمپرسور وتعمیرات چیلر روغن خط تولید شرکت راش بینه
18-تعویض کمپرسور طراحی مبدل شل اندتیوب بجای مبدل پره ای سابق که بارهاترکیده بود تخلیه آب رفته شده به تمام خط گاز مبرد وکندانسورها واواپراتورها وخشک کردن آب ورطوبت موجود نصب مجدد کمپرسورها شارژ گاز  وراه اندازی آن در شرکت چوب سندل شهرک صنعتی آق قلا
19- تهیه قطعات کم یاب  جهت دستگاه های اداری وشخصی
20-...............................
مشاوره های بسیار زیادی در زمینه سیستم های سرمایشی نوع نیاز،طراحی، خرید،مدل،سایز،محل های نصب چیلرها،تهویه مطبوع ها،کویلینگ تاورها ودستگاه های هوای تازه و...برای اشخاص حقیقی وحقوقی که تقریبا همه آنها طبق مشاوره ماانجام شده