کولر گازی چیست؟

همانگونه که از نام کولرگازی پیداست، دستگاهی است برای تولید سرما در هر محیطی که نیاز به تولید سرما و یا کاهش گرما اعم از منزل و محیط کار و خودرو و ... داشته باشد؛ تفاوت آن با دیگر سرد کننده ها در آن است که جهت ایجاد سرما، از خواص فیزیکی گروهی از گازها که به آنها گازهای مبرّد  یا سردکننده گفته می شود، استفاده می کند؛ این نوع گازها دارای دمای جوش پایین می باشند، یعنی در دمای محیط از مایع به گاز و بالعکس تغییر حالت می دهند؛ در تغییر حالت از مایع به گاز، گرما را از محیط جذب کرده و در تغییر حالت از گاز به مایع، گرمای جذب شده را به محیط باز میگردانند که این چرخه یا سیکل گاز، باعث انتقال گرما از فضای داخلی به خارج آن می گردد؛ متداول ترین گازهایی که به عنوان مبرّد در کولرهای گازی مورد استفاده قرار می گیرند، انواع مختلف گاز فریون بوده که این نوع گازها به راحتی با تحت فشار قرار گرفتن توسط دستگاهی به نام کمپرسور، به شدّت متراکم شده و پس از انتقال به دستگاهی به نام کندانسور، به مایع تبدیل می شوند؛ پس از عبور از محفظه ای تنگ به نام لوله مویین که باعث کاهش فشار مایع می گردد، در دستگاهی به نام اواپراتور مجدداً به گاز تبدیل شده و به کمپرسور منتقل می گردند.

کولرهای اسپیلت بدون مصرف برق(درطول گرمترین روزهای سال)

کولرهای اسپیلت دوگانه سوز! روزها به حساب خدا شب ها به حساب خلق خدا
کولرهای اسپیلتی که کمتراز200وات برق مصرف می کنند
این نوع کولرهاسه تیکه بوده وقسمت سوم که یک پنل خورشیدی است عمل فشرده سازی (درواقع کارکمپرسور) را درطول روز انجام می دهد.
درکولرهای گازی کمپرسورها ازبزرگترین مصرف کنندگان برق هستند. همان طور که می دانیم کارکمپرسورها فشرده سازی مبرد ها است لیکن مبردهادراثرفشرده شدن داغ شده وازمایع به گاز تعقیروضعیت می دهند.این گازداغ پرفشارجهت تبدیل شدن دوباره به مایع ولی این بارپرفشارازکندانسورخارج شده حرارت گازتوسط کندانسوردفع شده تبدیل به مایع پرفشارجهت عبورازلوله مویین ویااکسپنشن وارداواپراتورشود.
دراینجا بانصب یک مبدل خورشیدی دریک مکان آفتابگیرازتمام انرژی گرمای خورشیداستفاده کرده ایم تامایع مبردگرم شده تبدیل به گازپرفشارمی شود ........توضیح مولوکولی فشار......سپس حالاگاز پرفشارایجاد شده درمبدل خورشیدی جهت تبدیل مایع پرفشارواردکندانسورمیشود مصرف برق درکندانسورفقط به اندازه همان موتورفن کمتراز............وات است بقیه سیکل شبیه همان کولرهای اسپیلت معمولی است.
طبیعی است که مبرد مصرفی مناسب دراین نوکولرهاازنوعی بادرجه ذوب کمتری بوده وطراحی سیستم ووجود کنترول ها
میتواند به محض کم شدن فشاردراثررفتن آفتاب ازکمپرسورهای تعبیه شده استفاده شود