كمپرسورهای فریونی كاسه نمدی :
این نوع كمپرسورها دو سیلندر یا چهار سیلندر بصورت عمودی یا
V شكل با قطر 40 تا 70 میلی متر ساخته می شوند . سرد كردن سیلندرها با هوا بوده و میل لنگ كمپرســور با دو تكیه گاه و سرعت آن 24 دور در ثانیه است . انتقال نیرو از الكتروموتور به كمپرسور بوسیله تسمه با كوپلینگ می باشد . دو طرف میل لنگ بوسیله كاسه نمد سیفونی با فنری آب بندی شده و سطح اصطحكاك گرافیت ـ فولادی و برنری یا فولاد است . روغن كاری پاشش فشاری است