كمپرسور با قدرت برودتی متوسط :
قطعات این نوع كمپرسور ها معمولاً استاندارد شده و با كورس پیستون 70 میلی متر و قطر سیلندر 81 تا 102 میلی متر ساخته می شوند و تعداد سیلندرها 2 تا 8 می باشد . كمپرسورهای هم با فریون 12 و 22 و هم با آمونیاك كار می كند ولی مبرد در كمپرسورهای غیر مستقیم الجریان و فریون 12 و 142 است و خنك شدن سیلندر با هوا انجام می گیرد .