سوپاپ های مكش و رانش كمپرسور :

در كمپرسورهای مبرد این نوع سوپاپ ها خودكار است و بر اثر اختلاف فشار در دو طرفه صفحه سوپاپ بازشده و در اثر ارتجاع فنر صفحه بسته می شود . مورد استفاده بیشتر را نوع نواری ( صفحه های باریك ) ارتجاعی بدون فنر دو طرفه دارد كه یك آب بندی قابل اطمینان را بوجود آورده و مقطع عبور زیادی را ایجاد می نمایند . صفحات این نوع سوپاپ ها از صفحات باریك فولادی كه خاصیت ارتجاعی دارند و به ضخامت2/ 0 تا 1 میــلی متر هستــند تهیــه می شوند و فرم صفحات مختلف است . اجزاء اساسی هر سوپاپ عبارتند از صفحه پلیت , پایه ( نشیمنگاه) كه صفحه روی آن می نشیند و مقطع عبور و بست را تشكیل می دهند و محدود كننده صفحات روی پایه . در بعضی از سوپاپ ها صفحه سوپاپ به وسیله فنر به پایه فشرده می شود . و در كمپرسورهای فریونی غیر مستقیم الجریان سوپاپ های مكش و رانش در قسمت فوقانی سیلندر ( صفحه پلیت ) واقع هستندسوپاپ های مكش و رانش كمپرسور :
نوشته شده توسط m_g_nikfar, 13/09/1391 | نظرات(0)
سوپاپ محافظ :

برا ی حفاظت كمپرسور از سانحه در مواقع ازدیاد سریع فشار رانش از سوپاپ محافظ استفاده می شود . ازدیاد سریع فشار رانش ممكن است بخاطر نبودن آب در كندانسور (کندانسور های آبی )یاخرابی فن ها وکثیفی فین هادر(کندانسورهای هوایی)ویا بسته بودن شیر رانش در زمان روشن كردن كمپرسور بوجود بیاید .
در زمان كار كمپرسور سوپاپ محافظ باید بسته باشد و وقتی فشار از حد مجاز در سیلندر تجاوز كرد آن باز شده و قسمت رانش را با قسمت مكش كمپرسور مرتبط می كند . فشار باز شدن سوپاپ محافظ بستگی به اختلاف فشار محاسبه ای ( Pk – Po ) دارد كه معمولاً برای آمونیاك و فریون 22 حدود2 / 1 مگا پاسكال یا 12 كیلو گرم بر سانتی متر مربع و برای فریون 12 حدود8/ 0 مگا پاسكال می باشد كه باز شـدن ســـوپاپ محافــظ در اختلاف فــشار6/ 1 ( آمونیاك و فریون 22 ) و یك مگا پاسكال برای فریون 12 تنظیم می شود

نوشته شده توسط m_g_nikfar, 13/09/1391 | نظرات(0)
.....................
نوشته شده توسط m_g_nikfar, 13/09/1391 | نظرات(0)
1– یک سوپاپ خوب باید بتواند حرارت زیاد را تحمل کند .
2-یک سوپاپ خوب باید در مقابل سائیدگی مقاومت نماید.
3- حرارت زیاد نباید باعث سوختگی و ایجاد خوردگی در سوپاپ گردد.
4- یک سوپاپ خوب باید در مقابل ضربات مقاوم باشد وایجاد خورده گی نکند.
0-                                     

زمانبندی کار سوپاپ‌ها
1- محل زمانبندی و تنظیم زمانهای باز شدن یا بسته ماندن سوپاپ‌ها را پیستون ها تعین می‌کنند که سوپاپ‌ها می‌بایست در چه زمانی باز شده و پس از آن بسته شوند. همچنین تعیین می‌کند که بسته ماندن سوپاپ‌ها می‌بایست تاکی ادامه پیدا کند. همانگونه که ذکر شد حرکات و باز و بسته شدن سوپاپ‌ها می‌بایست کاملا هماهنگ باشد با حرکات بالا و پایین رفتن پیستون در سیلندر
2- از آنجا که پیستون تحت تاثیر حرکات بالا و پایین شاتون که توسط میل لنگ می‌چرخد از اینرو حرکت شاتون با حرکت پیستون هماهنگ می‌شود. این هماهنگی باعث می‌شود تا در لحظه پایین آمدن در ابتدای کورس خود، به منظور مکش هوا به داخل سیلندرسوپاپ دیشارژ یا مکش را باز کند. اینکار تا زمانی ادامه می‌یابد که پیستون  شروع به متراکم ساختن گاز ورودی کند در این زمان سوپاپ دیشارژ باز وسوپاپ شارز بسته میماند. بسته بودن سوپاپ شارژ تا پایان مرحله مکش یعنی حرکت روبه پایین پیستون  ادامه پیدا می‌کند در این لحظه با شروع پیستون به حرکت رو به بالای خود سوپاپ دیشارژ بلافاصله بسته شده شارژ یا دهش باز شده و تا رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا باز می‌ماند. پس از آن سیکل جدیدی دوباره آغاز می‌شود.
3- یک توضیح اساسی :کمپرسورها اصولا با موتور های اتومبیل فرق چندانی ندارند.درهردوآنها میل لنگ، شاتون، یاطاقان ها،پیستون ها، رینگ ها، سوپاپ ها، وپوسته، سرسیلندر یاهمان صفحه پلیت خودمان و...قطعات اصلی ونیروی محرکه هستند.فرق اساسی در نحوه کارکردن آنهاست همان طور که دربند 2-اشاره کردم((پیستون تحت تاثیر حرکات بالا و پایین شاتون که توسط میل لنگ می‌چرخد)) بله اختلاف اینجاست که در کمپرسورها نیروی محرکه از الکتروموتوربه میل لنگ وارد شده ومیل لنگ باعث حرکت شاتون ها وپیستون ودرنهایت ایجاد تراکم می کند اما درموتور اتوموبیل احتراق وتراکم حرکت پیستون و شاتون باعث حرکت میل لنگ میشود

علت بریدن یا شکستن ویا سوختن سوپاپ
علت بریدن سوپاپ ممکن است بر اثر فشار بیش از حد موتورو مایع زدن ازخط دیشارز(که متاسفانه بعضی ازافراد کم تخصص برای راحتی وسرعت عمل این کار راانجام میدهند) باشد. علت سوختن هم ممکن است بر اثر گرمای بیش از حد سیلندروسرسیلندروخرابی واشر سرسیلندر باشد.گاهی نیز دراثر روطوبت سوپاپ ها زنگ زده خاصیت فنری وفولادی خود را ازدست داده خراب می شود.
نوشته شده توسط   محمد قاسم نیک فر

نوشته شده توسط m_g_nikfar, 19/12/1391 | نظرات(0)